Effie Awards

Versenyszabályzat 2022

Általános információ
 1. Minden eredményes marketingkommunikációs aktivitás, megoldás nevezhető, legyen az teljes kampány vagy egy egyszeri marketingtevékenység, nemzetközi adaptáció vagy hazai eredetű koncepció. A nevezés során a nevezési dokumentációban bizonyítékokkal (adatokkal, számokkal, ezek forrásának megjelölésével) kell alátámasztani és bemutatni, hogy a választott stratégia bevált, az eredetileg kitűzött marketing cél(ok) teljesültek.
 2. A 2022. évi Effie hatékonysági versenyen való részvételhez teljesülnie kell a következőknek: A kampány/aktivitás Magyarországon futott 2021. január 1. és 2022. április 30. között *. Azok a kampányok/aktivitások is nevezhetők, amelyek közzététele ugyan már korábban megkezdődött, de a fenti időszakban még tartott, és amelyek erre a fent megjelölt időszakra vonatkozó eredményeiket adatokkal is igazolni tudják.
 3. A pályamű nem tartalmazhat 2022. április 30. utáni eredményt. A kampánynak/aktivitásnak a megadott időszak alatt kellett kifejtenie a hatását, és a bemutatott, bizonyított eredményeknek is ezen az időkereten belül kell maradniuk. A kampány/aktivitás bizonyos elemei előbb is bevezetésre kerülhettek és később is folytatódhattak, de a benyújtott anyagnak a megadott időtartamra nézve kell releváns adatokra épülnie. A zsűri a megadott időtartam alatt elért eredményeket fogja értékelni. (Megjegyzés: Ez esetben hasznos a megadott időtartam előtti/utáni háttér-információk, adatok és eredmények rövid ismertetése is a pályaműben, ez segít a zsűrinek megérteni a kitűzött célok és a megadott időtartam alatt elért eredmények jelentőségét.)
 4. Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amely Magyarországon hatályos törvényt, etikai normát vagy harmadik személy jogos érdekét sérti.
 5. Nem vehet részt az Effie-n az a pályázat, amelynek az adott aktivitás leírásában szereplő termék / szolgáltatás bármely típusú marketing kommunikációjával kapcsolatban, a kampányidőszak első napját megelőző egy éven belül, valamint a kampányidőszak kezdete és a nevezési határidő között bármilyen jogerős jogi, vagy etikai elmarasztalás történt, illetve ilyen jellegű eljárást kezdeményeztek az adott aktivitás ellen. (Jelen esetben „jogerősnek” tekintendő az etikai vétség miatt történt végleges elmarasztalás is, annak ellenére, hogy az ilyen ítéletet a Reklámetikai Kódex alapján szabják ki. A termék / szolgáltatás alatt a pályázatban szereplővel teljesen azonos terméket / szolgáltatást kell érteni. A tiltás nem terjeszthető ki az előállító cégre. Az elmarasztalást, illetve az jogi/etikai eljárás beindulását a nevező cégnek kell az eljárás megindulása után közvetlenül jeleznie, ellenkező esetben az Effie Felügyelőbizottságnak joga van kizárni a pályázót bármikor a versenyidőszak folyamán.)
 6. A pályázatokat magyar nyelven kell leadni (kivéve a dokumentáció azon részei, ahol előírás az angol megnevezés).
 7. Egy nevezés csak egy kampányt/aktivitást tartalmazhat.
 8. A pályamű érvényes nevezéséhez az előírt teljes nevezési dokumentációt kell benyújtani elektronikus úton az Effie online nevezési rendszerében. A pályamű nevező általi lezárását követő újra megnyitás és módosítás – amennyiben azt nem az Effie szervezői kezdeményezik hiánypótlás céljából - csak külön díjazás ellenében, az Effie szervezőinek megkeresésével lehetséges.
 9. Az Effie szervezői fenntartják a jogot a pályamű másik kategóriába sorolására, a kategóriák további felosztására, átfogalmazására, illetve adott esetben akár visszautasíthatják a nevezést.
 10. A nevezési díjat a szervezők által kiállított számla alapján kell átutalni a feltüntetett számlaszámra a feltüntetett fizetési határidő betartásával. A nevezési díj határidőre történő befizetésének hiányában a nevezés érvénytelennek minősül!
 11. A nevezési díjak visszatérítésére nincs mód.
 12. A versenyre csak olyan cégektől és jogi személyektől áll módunkban nevezést elfogadni, amelyeknek a nevezés beérkezésének napján nem áll fenn semmilyen tartozásuk a Reklám Világszövetség Magyar Tagozata – IAA Hungary és/vagy a MAKSZ-szal szemben.
 13. Az összes indítani kívánt nevezéshez (egy adott pályamű több kategóriába való nevezése esetén kategóriánként) kódszámot kell igényelni az Effie weboldal Online nevezés 2022 felületen.
 14. Az elkészült pályamű legkésőbb 2022. augusztus 1. 12.00-ig bármikor feltölthető. A nevezési díj összegének megállapítására a „Nevezési határidő, nevezési díj 2022”-ben szereplő feltételrendszer az érvényes. A nevezést akkor tekintjük teljesnek, amikor hiánytalanul beérkezett a pályamű minden komponense, valamint a szervezők által kibocsájtott számlán szereplő nevezési díj összege is a feltüntetett határidőre. A 2022. augusztus 1. 12:00 után beérkező nevezések nem kerülnek feldolgozásra, így a versenyben sem vesznek részt.
 15. Amennyiben egy pályázat véglegesítésre, lezárásra került a pályázó által, ám ezt követően mégis szeretne benne módosítást végrehajtani, lehetőséget biztosítunk erre legkésőbb 2022. augusztus 1-ig, ennek díja: 50.000 Ft + Áfa/alkalom.
 16. Nevezés több kategóriában
  Egy kampányt/aktivitást több kategóriába is (de max.3 kategóriába) lehet, érdemes nevezni. Külön nevezési dokumentációt kell kitölteni, külön kreatív anyagot kell benyújtani, a nevezési díj nevezésenként fizetendő. Minden pályamunkát az adott kategória követelményeihez kell igazítani a lehetséges mértékben. A több kategóriában történő nevezés több esélyt jelent a döntőbe jutásra!
 17. Az adatok indexálása
  Az értékelés bizalmasan zajlik, a zsűritagok titoktartási nyilatkozatot írnak alá, a szervezők felügyelik a titoktartási szabályok betartását a zsűrizés során. Amennyiben ennek ellenére a pályázó nem szeretné bizalmasnak tekintett adatait szerepeltetni a nevezési dokumentációban, úgy lehetősége van adatai indexálására, így az adott konkrét számadatok rejtve maradnak. A zsűritagok természetesen az indexált adatok alapján is el tudják végezni a megfelelő értékelést.
 18. A pályázóknak lehetőségük van a nevezési dokumentáció vonatkozó részeinél megjelölni, hogy engedik-e a publikációt edukációs, ill. PR célból.
 19. A pályázó a pályamunka nevezésével automatikusan felruházza az Effie Magyarországot és az Effie Worldwide nonprofit oktatási szervezetet, hogy oktatási és promóciós céllal másolatokat készítsen a nevező által a pályaműben publikusként megjelölt kreatív anyagokról, sokszorosítsa és bemutassa azokat. Az Effie Magyarország és az Effie Worldwide a pályaműveket a hatékony marketingkommunikációs megvalósítások oktatásának és az azokat megalkotó (ügyfél- és ügynökségi) csapatok népszerűsítésének céljából használhatja fel.
 20. Fokozottan felhívjuk a figyelmet a mindenképp elkerülendő alábbi hibákra, hiányosságokra!
  • Az adatok forrásai nincsenek megjelölve. A pályázati anyagban szereplő adatoknál, állításoknál, tényeknél stb. konkrét, ellenőrizhető forrás megjelölése kötelező! A forrásokat a lehető legpontosabban kell szerepeltetni, ahogy a kutatás típusát és a lefedett időszakot is. A források között tilos bármilyen ügynökség nevének említése! Helyette „ügynökségi kutatásként” kell hivatkozni minden további releváns információval együtt. A forrásokat minden egyes adat vagy állítás mellett fel kell tüntetni! Az Effie szervezői fenntartják a jogot, hogy bármely forrás pontosságát és teljességét ellenőrizzék.
  • Ügynökségek neve/logójának szerepeltetése a nevezési dokumentációban vagy a kreatív anyagokban. Semmilyen ügynökség nevét ne jelölje meg a pályázati anyagban vagy a kreatív anyagokban! Ha a kutatási vagy egyéb adatok forrása egy ügynökség, használja az „ügynökségi kutatás” kifejezést.
  • Eredmények, logók szerepeltetése a kreatív anyagban. A feltöltendő kreatív anyag a hatékonysági esettanulmányhoz tartozó illusztráció, azt a célt szolgálja, hogy bemutassa a kampány/aktivitás kreatív megvalósítását abban a formájában, ahogy az a piacon is szerepelt, ahogy a fogyasztók találkoztak az üzenetekkel.
  • A Versenyszabályzatban és a nevezési dokumentációban megadott formai és egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása, be nem tartása.
Eseménynaptár

Főtámogatók:
httpool

Feliratkozás

Hírek, aktuális információk a 2023-as versenyről első kézből, elsők között.

onbrands
onbrands
Digital hungary
AWARDING IDEAS THAT WORK ®
© Effie Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Effie is a registered trademark / service mark of Effie Worldwide, Inc.
MAKSZ         IAA
X
Szöveg
X
Szöveg